שירותי מהימנות עובדים

סקר סיכונים ומדיניות ארגונית

השלב הראשון בניהול מהימנות עובדים בארגון הינו סקר סיכונים אשר מטרתו להצביע על הסיכונים המרכזיים בארגון  בתהליך זה מנתחים את התפקידים הקיימים בארגון ומעריכים את פוטנציאל הנזק הקיים אל מול תרחישים שונים בסיומם קובעים את רמות הסיכון הנגזרות מהתפקיד

לאחר ביצוע הסקר נדרשים גורמי המקצוע האמונים על תחום זה לגבש מדיניות ארגונית אשר תאושר ע"י הנהלת החברה

המדיניות הארגונית בוחנת נושאים נוספים כגון ערכי חברה, תפיסת יחסי עבודה המהווים את הבסיס הנורמטיבי לאורו מתנהל הארגון

 

 
 

בדיקות רקע

חלק מתהליך כריית המידע מבוסס על בדיקת ההיסטוריה של המועמד 

מקורות המידע הינם

 • רשתות חברתיות

 • מסדי נתונים משפטיים וכלכליים

 • מדיה ותקשורת

 

תהליך זה תחת המגבלות החוקיות המשתנות בהתאם לחוק המקומי תוך שמירה קפדנית על פרטיותו של המועמד

 

תשאול יושרה תעסוקתית

תשאול הוא שיחה פרונטלית שבה נאספים פרטים אישיים אודות מהלך

חייו מועמד / מועסק

נבדקים נושאים נוספים המהווים פוטנציאל / גורמי סיכון בכללן:

 •  התנהגות עבריינית

 • התנהלות כלכלית

 • התמכרויות

 • אבטחת מידע

מטרת התשאול:

 • לאמת / להזים מידע

 • לזהות סימנים לאמירת שקר

 • להתחקות אחר מבנה האישיות

 • לבחון את האינטרסים והמניעים של המתושאל-

 • התרשמות כוללת מהמתושאל בדגש על הופעה, רמה אישית, שיתוף פעולה, ניסיונות הסתרה

 • שקלול הנתונים

 • קבלת החלטה

 • המלצה

ההליך מתבצע באמצעות עובדים מקצועיים שהוכשרו לביצוע תשאול יושרה תעסוקתית במגזר הפרטי העסקי תוך שמירה על צנעת הפרט, כבוד האדם,  באופן דיסקרטי ובכפוף לכללי החוק

 

שיחת סיום תפקיד

עובדים לקראת סיום העסקה הינם מקור ידע ומידע בין אם העובד עוזב מרצונו או אם פוטר

מטרת השיחה הינה לאסוף את התובנות שלו על מנת לשפר תהליכים
לזהות חוליות חלשות ולאתר פרצות הגורמות נזק לארגון

השיחה מנוהלת בהתאם לשאלות מובנות מראש ובתוספת לשאלות
ייחודיות שהותאמו לארגון

תוצרי השיחה:

 • ליקויים ומקומות לשיפור-

 • פרצות באבטחה פיזית ובאבטחת מידע-

 • התנהלות ארגונית שגויה-

 • זיקה לארגון-

קורס ניהול מהימנות עובדים

על התוכנית:

      

מהימנות עובדים הנה סוגיה מרכזית בכל ארגון החפץ בניהול תקין.

עובדים בארגון ומנהליו נדרשים למגוון כללי התנהגות: שמירה על החוק, ניהול עסקים ביושר, הגינות, אמינות, מתן כבוד לכל אדם, סודיות, כללי התנהגות בעת ביצוע עבודה, דיווח על הפרת הוראות ועוד.
כללי התנהגות הנדרשים מנושאי תפקיד בחברה ומעובדיה מכילים את האמצעים ליצירת ולקיום יחסי אמון, אמינות ויושרה בין העובדים להנהלה, בין הארגון לכלל לקוחותיו ובין עובדי החברה לבין עצמם.
קיימת אפשרות לנבא פוטנציאל לסיכון תעסוקתי מעובד הפוטנציאל עשוי להתממש בעת קיומו של גורם סיכון כדוגמת משבר כלכלי, התנהגות עבריינית, התמכרויות ועוד.
התוכנית לניהול מהימנות מקנה תפיסה מקיפה בהגנה על הארגון משלב תהליכי הגיוס עד לסיום העסקתו של העובד.

למידע נוסף